Conservation of nest zone protected birds in the selected Natura 2000 sites in Lubelszczyzna region

W dniu 10 maja 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na:

„Przygotowanie diaporamy projektu LIFE13 NAT/PL/000060”

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania More >>

Added: 10 May 2018 by: tbajdak

...


More >>

Added: 08 May 2018 by: tbajdak

...


More >>

Added: 30 April 2018 by: tbajdak
Videos of land
Home | Contact | News | Species | Monitoring | Protection | Promotion | About project | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
User name Password