Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

monitoring
Badanie wpływu projektu na lokalną społeczność

Badanie wpływu projektu na lokalną społeczność na terenie Puszczy Solskiej – I etap

Puszcza Solska to największy na Lubelszczyźnie kompleks leśny rozciągający się od granicy Polski z Ukrainą, na południe od Roztocza, aż do Lasów Janowskich. Ze względu na wyjątkowe bogactwo faunistyczne tego terenu, został tu utworzony obszar Natura 2000 „Puszcza Solska”. Większość ostoi zajmują lasy, głównie bory sosnowe.

Między innymi właśnie tutaj, ponad rok temu rozpoczęła się realizacja projektu „Ochrona rzadkich gatunków ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”.

Działania projektowe w pewnym stopniu objęły także mieszkańców wybranych miejscowości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Pierwszym z zaplanowanych zadań, w którym mogli uczestniczyć mieszkańcy, było przygotowanie i rozpowszechnienie ankiet, które pomogą ocenić aktualny stan wiedzy przedstawicieli lokalnej społeczności w zakresie walorów przyrodniczych zamieszkiwanych przez nich terenów, oraz roli jaka pełnią oni dla zachowania różnorodności biologicznej. Ankiety zostały przeprowadzone na losowo wybranych mieszkańcach gmin Łukowa, Księżpol, Aleksandrów i Biłgoraj. Dzięki efektywnej współpracy z lokalną społecznością udało się przeprowadzić ponad 160 ankiet, za co serdecznie dziękujemy. Każdy, kto wypełnił ankietę, otrzymał w podziękowaniu promocyjny kalendarz naszego projektu z pięknymi fotografiami ptaków strefowych. Szczególnie chcemy podziękować także wójtom ww. gmin, ich pracownikom oraz sołtysom poszczególnych miejscowości za przychylne podejście do naszych działań oraz pomoc w dotarciu do rolników, przekazywanie wszelkich informacji i zachęcanie do udziału w naszym projekcie.

Wkrótce zostanie przygotowany I raport z badania wpływu projektu na lokalną społeczność. Tymczasem w załączeniu zamieszczamy ankietę, jaką wypełniali mieszkańcy okolic Puszczy Solskiej.

Kolejnym działaniem, na które zapraszamy, są spotkania, które odbędą się w pierwszej połowie br. Ich celem będzie poszerzenie wiedzy rolników, myśliwych i dzieci w zakresie ochrony przyrody, w szczególności rozpoznawania ptaków strefowych, ich gniazd, zachowań i ochrony.

Ww. działania podejmujemy w głębokim przekonaniu, iż ludzie, poprzez aktywny udział w projekcie, zyskają pełną świadomość nie tylko tego jak ważnym aspektem ochrony zasobów polskiej przyrody jest ochrona ptaków strefowych, ale również dowiedzą się jak wiele różnorakich korzyści lokalna społeczność może czerpać z faktu życia w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o tak wysokiej wartości przyrodniczej.

 Do pobrania: raport z pierwszego etapu badań

 

 

Strona główna | Kontakt | Aktualności | Gatunki | Monitoring | Ochrona | Promocja | O projekcie | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
L o g i n H a s ł o