Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

monitoring
Monitoring fitosocjologiczny oraz monitoring zasobów pokarmowych

W ramach realizacji projektu oprócz bezpośredniej ochrony piskląt, gniazd i żerowisk orlików krzykliwych staramy się lepiej poznać ich obyczaje, szczególnie te związane z zdobywaniem pokarmu przez dorosłe i młode ptaki. W tym celu zaplanowaliśmy dwa rodzaje badań zasobów pokarmowych oraz ich dostępności na szczególnie często wykorzystywanych przez ptaki żerowiskach. Pierwszy z nich, realizowany przez naszych partnerów z Natura International Polska, dotyczy badań ilości i dostępności pokarmu orlików w miejscach, w których szczególnie często polowały ptaki wyposażone przez nas  w nadajniki GPS. W wytypowanych na podstawie zeszłorocznych badań telemetrycznych lokalizacjach wykonane zostały zdjęcia fitosocjologiczne obrazujące skład gatunkowy oraz strukturę roślinności preferowanych przez orliki żerowisk oraz przeprowadzone zostały odłowy małych ssaków będących jednym z głównych składników pożywienia drapieżników.

Analogiczne co do przedmiotu badań prace, zostały wykonane również na zlecenie LTO. Ich celem nie było jednak zbadanie preferencji żerowiskowych ptaków, a określenie efektywności prowadzonych przez nas działań związanych z odtwarzaniem żerowisk gatunków strefowych. W tym celu monitoring fitosocjologiczny oraz monitoring małych ssaków został wykonany na powierzchniach nieużytkowanych łąk i pastwisk, które na potrzeby realizacji projektu, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne zakupiło bądź wydzierżawiło od okolicznych rolników. Na powierzchniach tych, już niedługo zostaną przeprowadzone zabiegi odkrzaczania i koszenia biomasy a porównawczy monitoring struktury i zasobności pokarmowej odtworzonych łąk i pastwisk będzie prowadzony w kolejnych latach.

Jedna z powierzchni planowanych do odtworzenia na której prowadziliśmy badania

Jedna z planowanych do odtworzenia powierzchni, na której prowadziliśmy baadnia.

 

pułapka stosowana do odłowu ssaków

Pułapka zywołowna stosowana do odłowu ssaków

Nornik

Nornik - potencjalna ofiara orlika.

 

 

Strona główna | Kontakt | Aktualności | Gatunki | Monitoring | Ochrona | Promocja | O projekcie | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
L o g i n H a s ł o