Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

Zapytanie ofertowe na: „Przygotowanie diaporamy projektu LIFE13 NAT/PL/000060”

W dniu 10 maja 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na:

„Przygotowanie diaporamy projektu LIFE13 NAT/PL/000060”

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania

Zobacz więcej >>

Dodano: 10 maja 2018 przez: tbajdak

Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa drona wraz z wyposażeniem - ponowione

W dniu 8 maja  2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C2 bedącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na

zakup i dostawę drona

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są Zobacz więcej >>

Dodano: 08 maja 2018 przez: tbajdak

Tablice zamontowane

W wybranych miejscach realizacji poszczególnych projektowych działań, zamontowaliśmy 5 tablic informacyjno-edukacyjnych, opisujących ogólne założenia projektu oraz - w zależności od miejsca posadowienia tablicy – wybrane jego działania.

Pierwsza z tablic została poświęcona zadaniu związanemu z przywróceniem dogodnych żerowisk dla orlika krzykliwego poprzez odtwarzanie nieużytkowanych łąk i pastwisk.  Miejsce jej lokalizacji nie mogło być inne niż skraj Naszego pastwiska w pobliżu miejscowości Zamch, które w ramach realizacji projektu zostało wykoszone  po raz pierwszy od wielu lat. Aktualnie, za sprawą pasących się tam koników polskich, dzielnie pracujących nad podtrzymaniem efektu ekologicznego projektu LIFE, miejsce to staje się coraz większą atrakcją turystyczną.

 Temat drugiej z tablic zdominował wciąż niestety istniejący problem zatruwania bielików, który szczególnie często występuje na ...


Zobacz więcej >>

Dodano: 30 kwietnia 2018 przez: tbajdak

Filmy z terenu
Strona główna | Kontakt | Aktualności | Gatunki | Monitoring | Ochrona | Promocja | O projekcie | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
L o g i n H a s ł o