Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

Zakończyliśmy prace nad Strategią Ochrony Ptaków Strefowych

Pewnym zwieńczeniem prac nad poznaniem stanu zachowania populacji gatunków strefowych, ich wymogów siedliskowych oraz oddziałujących na nie zagrożeń, było przygotowanie „Strategii ochrony ptaków strefowych na Lubelszczyźnie”. Dokument ten, oprócz dostarczenia zainteresowanym syntetycznej wiedzy na temat biologii, zagrożeń i funkcjonujących obecnie metod ochrony gatunków strefowych, w szczególny sposób kładzie nacisk na zagadnienia dotyczące uwzględnienia potrzeb ochrony tej grupy ptaków w prowadzonych przez jednostki administracji procesach planistycznych

Przy założeniu, że dostępne w przedmiotowym dokumencie informacje będą wykorzystywane we wczesnych etapach planowania inwestycji, możliwe będzie zminimalizowanie konfliktu między działalnością człowieka i ptakami. Strategia zawiera bowiem najnowsze dane na temat rozmieszczenia wybranych gatunków ptaków strefowych ...


Zobacz więcej >>

Dodano: 23 sierpnia 2018 przez: tbajdak

Strefowce na dniu otwartym "Roztoczańskiego Parku Narodowego"

11 sierpnia 2018 roku odbyła się X edycja plenerowej imprezy edukacyjnej „Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Pomimo początkowo niesprzyjającej aury w imprezie wzięło udział ok. 2 300 osób. Tematem przewodnim tegorocznej imprezy edukacyjnej był niezwykle różnorodny świat ptaków. Konkursy, zabawy i animacje przyrodnicze zorganizowane przed budynkiem Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego dawały możliwość bliższego poznania awifauny, jak również sprawdzenia swojej wiedzy ornitologicznej. Na takiej imprezie nie mogło również zabraknąć Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego które przybyłym uczestnikom prezentowało zakres działalności Towarzystwa w tym przede wszystkim prace realizowane w ramach projtku LIFE. 

 

Zobacz więcej >>

Dodano: 11 sierpnia 2018 przez: tbajdak

Zapytanie ofertowe na: „Przygotowanie diaporamy projektu LIFE13 NAT/PL/000060”

W dniu 10 maja 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na:

„Przygotowanie diaporamy projektu LIFE13 NAT/PL/000060”

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania

Zobacz więcej >>

Dodano: 10 maja 2018 przez: tbajdak

Filmy z terenu
Strona główna | Kontakt | Aktualności | Gatunki | Monitoring | Ochrona | Promocja | O projekcie | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
L o g i n H a s ł o