Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

aktualności
10 maja 2018   Zapytanie ofertowe na: „Przygotowanie diaporamy projektu LIFE13 NAT/PL/000060”

W dniu 10 maja 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na:

„Przygotowanie diaporamy projektu LIFE13 NAT/PL/000060”

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania TUTAJ.

 

08 maja 2018   Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa drona wraz z wyposażeniem - ponowione

W dniu 8 maja  2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C2 bedącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na

zakup i dostawę drona

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania TUTAJ

30 kwietnia 2018   Tablice zamontowane

W wybranych miejscach realizacji poszczególnych projektowych działań, zamontowaliśmy 5 tablic informacyjno-edukacyjnych, opisujących ogólne założenia projektu oraz - w zależności od miejsca posadowienia tablicy – wybrane jego działania.

Pierwsza z tablic została poświęcona zadaniu związanemu z przywróceniem dogodnych żerowisk dla orlika krzykliwego poprzez odtwarzanie nieużytkowanych łąk i pastwisk.  Miejsce jej lokalizacji nie mogło być inne niż skraj Naszego pastwiska w pobliżu miejscowości Zamch, które w ramach realizacji projektu zostało wykoszone  po raz pierwszy od wielu lat. Aktualnie, za sprawą pasących się tam koników polskich, dzielnie pracujących nad podtrzymaniem efektu ekologicznego projektu LIFE, miejsce to staje się coraz większą atrakcją turystyczną.

 Temat drugiej z tablic zdominował wciąż niestety istniejący problem zatruwania bielików, który szczególnie często występuje na południowym skraju Puszczy Solskiej. Aby po raz kolejny zwrócić okolicznym mieszkańcom uwagę na istotę i podłoże problemu, poza wcześniej prowadzoną akcją informacyjną (zajęcia z dziećmi, spotkania z rolnikami, dyspozycja folderów i plakatów) postanowiliśmy w sposób trwały zapisać się z nasza akcją informacyjną w lokalnym krajobrazie. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, tablice zamontowaliśmy przed budynkiem Domu Kultury w Starym Lublińcu.

Kolejnym działaniem, które doczekało się upamiętnienia w formie tablicy, był montaż na liniach średniego napięcia osłon przeciw porażeniom ptakom. Na fali dotychczas wzorowo przebiegającej współpracy pomiędzy LTO a przedsiębiorstwem PGE Dystrybucja S.A, tablicę informującą o założeniach i efektach tego zadania zamontowaliśmy na terenie posterunku energetycznego w Tyszowcach. W pobliżu tego właśnie miejsca styka się wiele zabezpieczonych linii więc wybrana lokalizacja pomogła zaprezentować zadanie zarówno w teorii jak i w praktyce.

Czwarta tablica, którą dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Strzelce zamontowaliśmy na leśnym parkingu w pobliżu miejscowości Maziarnia Strzelecka, poświęcona była zagadnieniu adopcji orlika krzykliwego, jako metody ograniczania strat w lęgach spowodowanych zjawiskiem tzw. kainizmu. Również w tym przypadku lokalizacja tablicy nie była przypadkowa – Lasy Strzeleckie są miejscem występowania jednej z najliczniejszych populacji tego gatunku w regionie.

Również na terenach leśnych, za zgodą i przy udziale pracowników Nadleśnictwa Parczew, zamontowaliśmy ostatnią tablice. Stanęła ona w pobliżu wiaty edukacyjnej położonej nieopodal rezerwatu przyrody Lasy Parczewskie, w granicach obszaru Natura 2000 o tej samej nazwie. Tematyka tablicy zdecydowanie wpisywała się w specyfikę miejsca jej posadowienia – w tym przypadku opisane zostało zadanie związane z montażem platform lęgowych ze szczególnym uwzględnieniem platform lęgowych dla puchacza, który jest niemal flagowym gatunkiem tych terenów.

Fotografie zamontowanych tablic oraz ich projekty graficzne znajdują się w zakładce PROMOCJA

20 kwietnia 2018   Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa drona wraz z wyposażeniem

W dniu 20 kwietnie  2017 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C2 bedącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

zakup i dostawę drona

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania TUTAJ

03 kwietnia 2018   Akcja edukacja - ciąg dalszy

Działania edukacyjne najmłodszych pokoleń, szczególnie teraz, w coraz mniej wrażliwym na przyrodę świecie, są bardzo istotnym elementem pracy nad realizacją projektu. A że jak od dawna wiadomo, najlepsze efekty przynosi edukacja przez zabawę, przygotowaliśmy dla najmłodszych mieszkańców miejscowości objętych projektem, materiały edukacyjne w postaci prostej broszurki ozdobionej pięknymi fotografiami strefowych gatunków ptaków, która wraz z puzzlami adresowanymi do większych i mniejszych przyszłych młodych przyrodników stanowić będzie doskonałe uzupełnienie prowadzonych w szkołach zajęć edukacyjnych.

Treść broszurki, oraz grafiki z puzzlami można pobrać klikając TUTAJ

06 marca 2018   Zapytanie ofertowe: Opracowanie projektu graficznego, przygotowanie oraz posadowienie w terenie 5 tablic informacyjno-edukacyjnych

Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E.1 (promocja projektu będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

 

opracowanie projektu graficznego, przygotowanie oraz posadowienie w terenie 5 tablic informacyjno-edukacyjnych

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania TUTAJ.

26 stycznia 2018   Folder o projekcie gotowy

Z przyjemnością informujemy, że na naszej stronie, w zakładce „PROMOCJA” dostępna jest wersja elektroniczna folderu opracowanego w ramach projektu LIFE. Folder prezentuje kolejno założenia realizacji projektu, gatunki ptaków objęte ochroną w ramach jego realizacji oraz opis poszczególnych działań zarówno tych trwających jak i już zakończonych. Folderek w wersji papierowej można otrzymać w biurze projektu, zlokalizowanym na ul. Mełgiewskiej 74/209 w Lublinie.

Zapraszamy do lektury.  

29 listopada 2017   Zapytanie ofertowe: „Przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych”

W dniu 29 listopada  2017 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E.1 (promocja projektu) i zadania E2 (Działania edukacyjne dla rolników i dzieci) bedących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania TUTAJ

27 czerwca 2017   Zapytanie ofertowe: „Otworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk w obrębie żerowisk orlika krzykliwego -2017”

W dniu 27 czerwca 2017 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C3, będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

  „Otworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk w obrębie żerowisk orlika krzykliwego -2017”

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest do_pobrania_TUTAJ

20 czerwca 2017   Obchody 25-lecia Programu LIFE

W roku 2017 obchodzony jest jubileusz 25-lecia Programu LIFE oraz Dyrektywy Siedliskowej. Z tej okazji, rozsiani po całej europie beneficjenci Programu promują swoje działania wśród lokalnej społeczności zarówno poprzez bezpośrednie spotkania jak i przy wykorzystaniu mediów. Również lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie przyłączyło się do jubileuszowych obchodów. Doskonałą okazją do spotkania z mieszkańcami były Dni Janowa Lubelskiego i organizowany przy ich okazji kolejny etap amatorskiego maratonu rowerowego  Cisowianka Mazovia MTB Marathon. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż Lasy Janowskie są obszarem w którym skupia się duża część działań realizowanych w ramach naszych projektów. Na zorganizowanym wspólnie stoisku czekały materiały promocyjne oraz osoby realizujące projekt, gotowe do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące walorów przyrodniczych Lasów Janowskich oraz zasad funkcjonowania Programu LIFE.  

 

1 

MTB2

MTB1

 
Strona główna | Kontakt | Aktualności | Gatunki | Monitoring | Ochrona | Promocja | O projekcie | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
L o g i n H a s ł o