Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

ochrona
Ochrona żerowisk

Potwierdzenie skuteczności zamontowanych osłon

 

W roku 2016, po otrzymaniu od Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego wyników z drugiego sezonu monitoringu siec trakcyjnych prowadzonego w ramach zadania D2, pokusiliśmy się o szybką ocenę skuteczności realizowanego działania. Zestawione w poniższej tabeli mówią same za siebie – na zaizolowanych przez PGE odcinkach linii nie stwierdzono przypadków śmiertelnego porażenia ptaków!! Zdajemy sobie sprawę, że wyciąganie długofalowych wniosków, po zaledwie dwóch sezonach badań jest może zbyt pochopne, ale nawet tak niewielka próba danych napawa nas optymizmem i utwierdza w przekonaniu słuszności naszych działań. W tym miejscu tym bardziej pragniemy podziękować przedsiębiorstwu PGE Dystrybucja S.A. za zaangażowanie w realizację zadania, dzięki której z całą pewnością uda nam się zabezpieczyć znacznie więcej kolizyjnych miejsc niż pierwotnie zakładaliśmy.

 

Nazwa odcinka

długość odcinka (m)

liczba ofiar

2015

2016

I kontrola

II Kontrola

I kontrola

II Kontrola

Szpikołosy - Annopol

2500

3

2

0

0

Łukowa-Olchowiec

3700

0

6

0

0

Przewłoka-Łubcze *

8800

3

2

1

1

Tyszowce

800

0

2

0

0

Ulchówek-Rzeplin **

2700

0

3

2

0

Wielącza - Siedliska

3500

3

3

0

0

* linia do zabezpieczenia w późniejszym terminie

 

 

* linia zabezpieczona w roku 2016 pomiędzy I a II kontrolą

 

 

 

  Ochrona ptaków przed porażeniem prądem

Porażenie prądem jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności ptaków, które wykorzystują linie energetyczne jako miejsca chwilowego odpoczynku podczas nauki latania lub jako tzw. czatownie podczas polowania. Szczególnie często ofiarami takich zdarzeń są bociany oraz ptaki drapieżne, czyli gatunki które chronimy w ramach realizacji projektu. Aby zwiększyć ich sukces lęgowy, we współpracy z przedsiębiorstwem PGE Dystrybucja S.A. zaplanowaliśmy pilotażowe w skali regionu zadanie polegające na zabezpieczaniu miejsc szczególnie niebezpiecznych dla ptaków.

Aby trafnie wytypować miejsca realizacji zadania, w ramach którego według pierwotnych założeń miało zostać zaizolowanych 100 słupów średniego napięcia, w roku 2015, w okresie letnio-jesiennym skontrolowano ponad 500 km linii energetycznych zlokalizowanych w obrębie i w najbliższym sąsiedztwie wybranych obszarów Natura 2000. Kontrole przeprowadzono w dwóch terminach. Pierwsza odbyła się w sierpniu, druga we wrześniu. Taki dobór terminów nie tylko ułatwił penetrację terenu pod liniami energetycznymi (wykoszone zboża), ale przede wszystkim zwiększył prawdopodobieństwo odnalezienia martwych ptaków.

Żniwa umożliwiły ptakom drapieżnym dostęp do bogatych w gryzonie żerowisk, zwiększając znacząco ich frekwencję na tego typu siedliskach. Ponadto, o tej porze roku młode ptaki zaczynają koczować w okolicy gniazda, podejmując pierwsze próby łowieckie, podczas których wykorzystują one słupy energetyczne jako punkty obserwacyjne. Ogółem odnotowano 112 ofiar porażenia, wśród których dominowały myszołowy  i  bociany białe. Niestety, pod jednym ze słupów linii średniego napięcia, w pobliżu miejscowości Tyszowce, odnaleziony został martwy gadożer, którego śmierć jest wyjątkowa dotkliwa dla zachowania całej krajowej populacji gatunku. Zadanie związane z montażem osłon jest wręcz modelowym przykładem działania z zakresu ochrony przyrody, które przynosi korzyści zarówno dzikim ptakom jak i człowiekowi. Przypadki porażenia ptaków często wiążą się z koniecznością wyłączenia danego fragmentu linii co z kolei powoduje uciążliwe i kosztowne przerwy w dostawach prądu. W związku z tym, w wytypowanych przez ornitologów lokalizacjach, oprócz osłon zakupionych z funduszy przeznaczonych na realizację projektu, montowane są dodatkowe komplety zabezpieczeń zakupione ze środków przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja S.A. Dodatkowo, w ramach przedmiotowego zadania pojawiły się oszczędności które w połączeniu z dalszą wolą współpracy z energetykami, dobrze rokują na zwiększenie zakresu zadania w niedalekiej przyszłości.

Krótki reportaż o przedmiotowym działaniu, wyemitowany w regionalnych kanałach Telewizji Polskiej znajdziecie Państwo na stronach TVP Lublin

 

Tak wygląda osłona przed jej zamontowaniem na słupie linii śreniego napięcia

 

A tak - komplet osłon już po montażu