Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

promocja
Promocja

30.04.2018

 

W wybranych miejscach realizacji poszczególnych projektowych działań, zamontowaliśmy 5 tablic informacyjno-edukacyjnych, opisujących ogólne założenia projektu oraz - w zależności od miejsca posadowienia tablicy – wybrane jego działania.

 

     Pierwsza z tablic została poświęcona zadaniu związanemu z przywróceniem dogodnych żerowisk dla orlika krzykliwego poprzez odtwarzanie nieużytkowanych łąk i pastwisk.  Miejsce jej lokalizacji nie mogło być inne niż skraj Naszego pastwiska w pobliżu miejscowości Zamch, które w ramach realizacji projektu zostało wykoszone  po raz pierwszy od wielu lat. Aktualnie, za sprawą pasących się tam koników polskich, dzielnie pracujących nad podtrzymaniem efektu ekologicznego projektu LIFE, miejsce to staje się coraz większą atrakcją turystyczną.

Zamch

  Temat drugiej z tablic zdominował wciąż niestety istniejący problem zatruwania bielików, który szczególnie często występuje na południowym skraju Puszczy Solskiej. Aby po raz kolejny zwrócić okolicznym mieszkańcom uwagę na istotę i podłoże problemu, poza wcześniej prowadzoną akcją informacyjną (zajęcia z dziećmi, spotkania z rolnikami, dyspozycja folderów i plakatów) postanowiliśmy w sposób trwały zapisać się z nasza akcją informacyjną w lokalnym krajobrazie. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, tablice zamontowaliśmy przed budynkiem Domu Kultury w Starym Lublińcu.

Lubliniec

  Kolejnym działaniem, które doczekało się upamiętnienia w formie tablicy, był montaż na liniach średniego napięcia osłon przeciw porażeniom ptakom. Na fali dotychczas wzorowo przebiegającej współpracy pomiędzy LTO a przedsiębiorstwem PGE Dystrybucja S.A, tablicę informującą o założeniach i efektach tego zadania zamontowaliśmy na terenie posterunku energetycznego w Tyszowcach. W pobliżu tego właśnie miejsca styka się wiele zabezpieczonych linii więc wybrana lokalizacja pomogła zaprezentować zadanie zarówno w teorii jak i w praktyce.

Tyszowce

 

   Czwarta tablica, którą dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Strzelce zamontowaliśmy na leśnym parkingu w pobliżu miejscowości Maziarnia Strzelecka, poświęcona była zagadnieniu adopcji orlika krzykliwego, jako metody ograniczania strat w lęgach spowodowanych zjawiskiem tzw. kainizmu. Również w tym przypadku lokalizacja tablicy nie była przypadkowa – Lasy Strzeleckie są miejscem występowania jednej z najliczniejszych populacji tego gatunku w regionie.

Strzelce

 

     Również na terenach leśnych, za zgodą i przy udziale pracowników Nadleśnictwa Parczew, zamontowaliśmy ostatnią tablice. Stanęła ona w pobliżu wiaty edukacyjnej położonej nieopodal rezerwatu przyrody Lasy Parczewskie, w granicach obszaru Natura 2000 o tej samej nazwie. Tematyka tablicy zdecydowanie wpisywała się w specyfikę miejsca jej posadowienia – w tym przypadku opisane zostało zadanie związane z montażem platform lęgowych ze szczególnym uwzględnieniem platform lęgowych dla puchacza, który jest niemal flagowym gatunkiem tych terenów.

 Parczew

 

Poniżej przedstawiamy projekty poszczególnych tablic

  koszenie   bielik   oslony   orlik   puchacz

 

03.04.2018

 Do szkół, w których w ramach projektu LIFE prowadziliśmy zajęcia edukacyjne już niedługo trafią pakiety edukacyjne w postaci puzzli wraz z broszurą informacyjną, będącą podsumowaniem wiedzy o gatunkach ptaków strefowych, przedstawianej na zajęciach. Liczymy, że nasze ponowne pojawienie się w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie objętym projektem spowoduje, że lokalna społeczność uczniowska nie będzie postrzegała naszych działań jako jednorazowa akcja informacyjna a będzie traktowała je jako element kompleksowego i długofalowego działania na rzecz zachowania lokalnej bioróżnorodności - działania, którego poprzez udział w zajęciach już stali się częścią i działania, którego poprzez swój stosunek do przyrody w przyszłości, mogą stać się jednym z najcenniejszych efektów. 

 

pudelko   bocian    wlochatka 

 

broszurka do pobrania

okladka

 26.01.2018

 Kolejnym materiałem promocyjno-informacyjnym wydanym w ramach realizacji projektu jest folder prezentujący założenia realizacji projektu, gatunki ptaków objęte ochroną w ramach jego realizacji oraz opis poszczególnych działań zarówno tych trwających jak i już zakończonych. Wersja elektorniczna folderu dostępna jest poniżej, a drukowane egzemplarze można otrzymać w biurze projektu LIFE, mieszczącym się na ul. Mełgiewskiej 74 w Lublinie. Zachęcamy do lektury. 

Wersja elektroniczna do pobrania

folder do pobrania

 

30.10.2016

 W ramach projektu chcemy przybliżać mieszkańcom terenów nim objętych, sylwetki gatunków ptaków chronionych.
W związku z tym, w ramach działań promocyjnych przygotowaliśmy 5 rodzajów plakatów, prezentujących naszych "podopiecznych" w ich naturalnych środowiskach. Plakaty z wizerunkiem orlika krzykliwego, włochatki, gadożera, bociana czarnego i bielika będą rozpowszechniane w szkołach,
w których prowadzimy edukację oraz na spotkaniach z rolnikami i myśliwymi, którym w najbliższym czasie będziemy prezentować nasze działania. Dodatkowo, przygotowaliśmy również plakat tematyczny, mający zwrócić uwagę na występujący w okolicach Puszczy Solskiej problem wykładania zatrutej padliny, która w okresie zimowym jest dla ptaków śmiertelną pułapką. Z taką wizualną formą przekazu będziemy chcieli dotrzeć do sumienia i wrażliwości osób nieświadomych negatywnych konsekwencji swoich działań. 

         

                                                                                

 

30.11.2015

 

W kwartalniku PTAKI ukazał się artykuł promujący nasz projekt. Zapraszamy do lektury.

PTAKI_artyk.pdf

 

28.11.2015

Ukazał się kalendarz na 2016 rok z fotografiami gatunków strefowych.

Kalendarz.pdf

 

 

 

 

Strona główna | Kontakt | Aktualności | Gatunki | Monitoring | Ochrona | Promocja | O projekcie | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
L o g i n H a s ł o