Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

aktualności
30 listopada 2015   Artykuł o projekcie zamieszczony w kwartalniku PTAKI

 

Zapraszamy do zakładki promocja projektu, gdzie zamieściliśmy pdf artykułu promującego projekt.

28 listopada 2015   Kalendarz na 2016 rok.

Ukazał się kalendarz na 2016 rok, z fotografiami gatunków objętych projektem. Zapraszamy do działu promocja projektu.

28 października 2015   Martwy bielik w gminie Łukowa

Pod koniec ubiegłego tygodnia dostaliśmy kolejny sygnał o matwym bieliku znalezionym na polu między Łukową a Podsośniną (powiat biłgorajski), na skraju Puszczy Solskiej. Proceder trucia tych pięknych ptaków wciąż trwa, mimo nagłaszania problemy przez lokalne media oraz powiadamiania Policji. Miejmy nadzieję, że rozpoczynająca się właśnie akcja edukacyjna przyniesie jakieś efekty. Gdyby jeszcze miejscowe organy ścigania nieco bardziej zaangażowały się w poszukiwania sprawcy... Ptaki znajdowane są corocznie praktycznie  w tym samym miejscu. Tym razem ofiarą padł 4 letni bielik obrączkowany jako pisklę w południowej części obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska, w okolicach Głogowa Małopolskiego. Bielika przetransportowaliśmy do Lublina, gdzie fachowcy z klinik wetererynaryjnych podejmą próbę ustalenia przyczyn zgonu.

Fot. Paweł Marczakowski.

 

 

 

24 marca 2015   Inauguracja projektu - 11.03.2015, Janów Lubelski

Co prawda projekt dotyczący ochrony gatunków ptaków strefowych na Lubelszczyźnie już dawno się zaczął, o czym nota bene wcześniej Was informowaliśmy,  to w dniu 11 marca 2015 r. w Janowie Lubelskim miała miejsce oficjalna inauguracja naszego pierwszego projektu Life+.

W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele Lasów Państwowych, zarówno z terenu dyrekcji lubelskiej, jak i krośnieńskiej, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z Lublina i Rzeszowa, parków narodowych: Poleskiego i Roztoczańskiego. Zaproszenie zostało przyjęte przez blisko 40 osób.

W roli prelegentów wystąpili gościnnie przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Białegostoku wraz z pracownikami Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, którzy to opowiedzieli nam o celach, założeniach i wynikach ukończonego w minionym roku projektu Life+ dotyczącego ochrony orlika krzykliwego na terenie Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej.

Był to projekt o znacznie większym budżecie niż nasz obecny. Dlatego też bardzo duża część tego projektu została poświęcona czynnej ochronie orlika. Prace te polegały m. in. na wykupie gruntów
i następnie na odtwarzaniu zarastających łąk, będących żerowiskami tego gatunku. Łąki te były wykaszane i wypasane. Niewątpliwie spektakularną częścią całego przedsięwzięcia była renaturalizacja rzeki Narewki, polegająca na odtworzeniu zarośniętych starorzeczy. Zadanie to miało na celu zapewnienie optymalnych warunków łowieckich dla orlika poprzez odtworzenie podmokłego charakteru siedlisk, spowolnienie odpływu wód z rzeki. Dodatkowo w projekcie wykonywano coroczny monitoring orlika na terenie dwóch puszcz, w oparciu którego następnie dokonywano aktualizacji istniejących stref ochronnych oraz powoływano nowe strefy.

Drugą bardzo ciekawą prezentacją było wystąpienie przedstawiciela Magurskiego Parku Narodowego, który opowiedział o badaniach telemetrycznych prowadzonych na orliku krzykliwym
w Beskidzie Niskim. Pracownicy parku, realizujący projekt, chcieli określić niezbędne parametry, jakie musi spełniać dany obszar, aby stanowił odpowiedni rewir dla orlika krzykliwego, umożliwiający tym ptakom trwałe funkcjonowanie.

Wszyscy zaproszeni goście mogli dowiedzieć się o założeniach naszego projektu, usłyszeć, jakie zadania planujemy wykonać w ciągu czterech lat realizacji projektu oraz o planowanych wynikach.

Wszystkim gościom, którzy przybyli do Janowa Lubelskiego, aby wspólnie z nami rozpocząć realizację naszego projektu na Lubelszczyźnie, jeszcze raz serdecznie dziękujemy.  

Janusz Wójciak prezentuje sytuację gatunków strefowych na Lubelszczyźnie.

 

Damian Nowak z Magurskiego Parku Narodowego omówił doświadczenia z badań nad telemetrią

orlika krzykliwego.

Marta Potocka przedstawia główne zadania projektu.

17 lutego 2015   Kolejny przypadek trucia bielików w Puszczy Solskiej

Wczoraj zostaliśmy powiadomieni o martwym młodym bieliku znalezionym na polach w okolicy Podsośniny, na skraju Puszczy Solskiej. W trakcie oględzin okazało się, że to młody ptak, zobrączkowany w Estonii! Ptak padł na skutek spożycia zatrutej padliny wykładanej w celu tępienia lisów i bezpańskich psów. To już kolejny przypadek trucia bielików w tej okolicy. Jak się okazuje ten przypadek jest szczególny. Jeszcze kilka tygodni temu, pod koniec stycznia dokładnie tego samego osobnika sfotografował Marcin Lenart. Wówczas bielik posilał się na padłym dziku w pobliżu ukrycia Marcina. Jak się jednak okazało, młody bielik wkrótce potem skusił się na padlinę na polach i był to jego ostatni posiłek...

Mimo nagłaśniania spraw w mediach oraz składania zawiadomień do organów ścigania, praktycznie co roku historia powtarza się.

W związku z powyższym, w ramach projektu zaplanowaliśmy przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców tych okolic.

 

Bielik z Estonii w Puszczy Solskiej- cały i zdrowy (fot. M. Lenart)

 

Ofiara wykładania zatrutej padliny (fot. P. Marczakowski)

 

Zbliżenie estońskich obrączek na martwy bieliku (fot. P. Marczakowski)

28 stycznia 2015   Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

Z początkiem września 2014 r. ruszył nowy projekt o nazwie "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie" (LIFE13 NAT/PL/000060). Przedsięwzięcie to przez najbliższe cztery lata będzie finansowane przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity budżet projektu to 703 653 Euro, czyli 2 920 160 zł.

Dotyczy on sześciu gatunków ptaków - orlika krzykliwego, gadożera, bielika, puchacza, włochatki i bociana czarnego. W wyniku realizacji zadań z zakresu  ochrony czynnej polepszymy ich warunki do gniazdowania i żerowiskowe. Zamontujemy 75 platform dla puchacza, bociana czarnego i sztuczne gniazda dla orlika krzykliwego oraz 60 budek lęgowych dla włochatki i tyle samo osłon na drzewa przeciwko drapieżnikom. Odtworzymy również 100 ha łąk i nieużytków. W wyniku wykonania licznych inwentaryzacji, w tym dotyczących gniazd, poznamy szczegółowo stan populacji tych gatunków, jak też ich preferencje siedliskowe, zasięg areału żerowiskowego i główne zagrożenia. Wiele danych chcemy uzyskać przy użyciu precyzyjnej telemetrii.

Dobrą praktyką, jeśli chodzi o poprawienie sukcesu lęgowego u orlika krzykliwego, a tym samym w jego ochronie, może okazać się zadanie związane z przemieszczeniem młodszego pisklęcia do gniazd ze stratą lęgu. W wyniku bowiem procesu tzw. kainizmem, młodsze pisklę prawie zawsze zostaje zabite przez starsze rodzeństwo. Dlatego też w ramach projektu zaplanowano oddanie pod opiekę terytorialnym ptakom, które straciły lęg, drugiego pisklęcia od innej sąsiadującej pary.

Bazując na wynikach uzyskanych w wyniku realizacji powyższych zadań, opracowana zostanie strategia ochrony ptaków strefowych na Lubelszczyźnie.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu :)

 

 
Strona główna | Kontakt | Aktualności | Gatunki | Monitoring | Ochrona | Promocja | O projekcie | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
L o g i n H a s ł o